Herdenken van het door COVID-19 veroorzaakte leed

De Heer zegt: ‘Meisjes en jongens zullen vrolijk dansen, zelfs oude mensen dansen mee.
Want ik maak een eind aan de rouw en het verdriet van mijn volk.
Ik troost hen en maak hen weer blij.’
(Jeremia 31: 13; Bijbel in Gewone Taal)

Het initiatief – herdenken van de stad, voor de stad

Bij monde van demissionair Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge spreekt de Rijksoverheid de hoop uit dat in september de meeste corona-maatregelen losgelaten kunnen worden. Voor veel mensen zal dat een bijzonder moment zijn. Het zal een dag zijn waarop vrijheid gevierd wordt. Wij kunnen echter niet de draad oppakken alsof er niets gebeurd is. COVID-19 heeft ons allemaal geraakt. In iedere buurt zijn er slachtoffers gevallen en iedereen heeft in zijn omgeving mensen die de ziekte gehad hebben. Veel levensvreugde en kansen zijn verloren gegaan. Dat is geen gesloten boek, nog altijd waart de ziekte rond en raakt het ons mensen.

                Daarom doen wij aan de kerken in Enschede de oproep om zondag 29 augustus te nemen als datum voor bezinning. Wij zouden het mooi vinden als u op deze dag de kerken naar buiten treden. Door de deuren wijd te openen bieden de kerken de gelegenheid aan mensen om deze moeilijke tijd te verwerken.

Een boodschap van burgemeester Onno van Veldhuizen
dat op de herdenkingszondag in de bijeenkomsten getoond kan worden

Waarom 29 augustus?

Het vieren van vrijheid kan niet losstaan van bezinning op en herinnering van het leed. Die koppeling is niet ongewoon, het herdenken van slachtoffers van geweld op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei zijn evengoed onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden is de zondag voorafgaand aan de symbolische datum van 1 september een logische keuze.

                29 augustus is tevens de laatste zondag van de zomer. Na de vakantieperiode vangt het dagelijkse leven weer aan. Het is een zondag aan het begin van het nieuwe schooljaar. Met elkaar hopen wij dat het een ander jaar wordt, geen herhaling van de lockdowns en de afstand tussen mensen.

                Wij nodigen tevens de andere geloofsgemeenschappen in deze stad uit om op hun eigen wijze aan te sluiten bij dit initiatief. Misschien kunt u eind augustus op uw eigen rustdag en in uw bijeenkomsten ook herdenken voor en met de inwoners van Enschede. Voor zover bij ons bekend zijn er dan geen feestdagen binnen Jodendom, Islam of Hindoeïsme.