Preek-suggesties

We hebben voor de herdenkingszondag een tekst gekozen uit de profetie van Jeremia 31 : 13

Het draait in de context van dit vers om bezinnen en gedenken; verder durven kijken en weer adem kunnen halen. Het Covid-19-virus heeft ons ergens een soort ‘Ballingschap’ doen beleven. Ontheemd en vervreemd voelden we ons; zeer beperkt waren we in het vieren, dansen, omhelzen en zingen. We konden een tijdlang het samen-zijn en het samen-komen amper gestalte geven. Ongekende praktijken. Dat er intussen gaandeweg weer van alles mogelijk lijkt, neemt niet weg dat er nogal wat herinneringen te delen zijn en veel te verwerken, hoe men ook direct of indirect met de gevolgen van corona te maken heeft gehad.

Voor de complete preekschets:

Ook is er een liturgieschets beschikbaar: